Menu

INFORMACJA DLA RODZICÓW

2020-05-06

Informacja dla Rodziców

Zgodnie z Zarządzeniem 6/2020 Dyrektora Przedszkola nr 17 Ciuchcia z dnia 5 maja 2020 roku informuje, że zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola nr 17 Ciuchcia w Ostrowie Wielkopolskim w okresie od dnia 6 maja 2020 roku do dnia 24 maja 2020 roku, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć zadania przedszkola są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zapraszamy do kontaktu

Publiczne Przedszkole nr 17
im. Ciuchcia
ul. 3-go Maja 17
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 591 53 54
e-mail: przedszkole_nr17@wp.pl
Formularz kontaktowy