Menu

Informacje Rady Rodziców

2020-09-04

Uwaga Rodzice!

W dniu 3 września 2020 roku ukonstytuowała się Rada Rodziców w składzie:

Przewodniczący: Pan Michał Szkudlarek 
Zastępca Przewodniczącego: Pani Julita Krysztofiak 
Skarbnik: Pani Monika Ratajczak 
Protokolant: Pani Marta Mańka 

Komisja Rewizyjna:
Pani Milena Nowacka 
Pan Tomir Madeyski 


Zapraszamy do kontaktu

Publiczne Przedszkole nr 17
im. Ciuchcia
ul. 3-go Maja 17
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 591 53 54
e-mail: przedszkole_nr17@wp.pl
Formularz kontaktowy