Menu

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

2020-08-28
Uwaga Rodzice!

Dyrektor Przedszkola informuje, że nastąpiły zmiany dotyczące reżimu sanitarnego. W związku z tym, wychodząc Państwu naprzeciw pragniemy zminimalizować stres związany z przypowadzaniem i odbieraniem dzieci. 

Rodzice dzieci z grupy I i II ze względu na okres adaptacyjny, będą mogli wejść do szatni z zachowaniem odległości w wytyczonych strefach (4 rodziców w odległości 1,5 - 2m), zgodnie z zadeklarowanymi godzinami. Pozostali oczekują utrzymując dystans społeczny i środki ostrożności (maseczka oraz dezynfekcja rąk).
Odbieranie dzieci  odbywać się będzie zgodnie z zadeklarowanymi godzinami, w podobny sposób. Po wywołaniu dziecka przez domofon, 4 rodziców może przebywać w szatni, pozostali oczekują przed wejściem.  

Następuje zmiana dotycząca wejścia do przedszkola dzieci z grupy III, IV, i V. 
Dzieci będą wchodzić bocznym wejściem, z wykorzystaniem domofonu.
Rodzice dzwonią do odpowiedniej grupy i wprowadzają dzieci po schodach na I piętro, skąd zostanie odebrane dziecko. 

Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, stosowania maseczek, dezynfekcji rąk oraz zachowania odległości w wytycznoych strefach. 
Odbiór dzieci zgodnie z zadeklarowanymi godzinami odbywać się będzie w ten sam sposób. Po wywołaniu dziecka przez domofon, rodzic wchodzi na klatkę schodową z zachowaniem bezpieczeństwa i odbiera dziecko przy drzwiach na I piętrze,
nie wchodząc na korytarz prowadzący do oddziału. Zapraszamy do kontaktu

Publiczne Przedszkole nr 17
im. Ciuchcia
ul. 3-go Maja 17
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 591 53 54
e-mail: przedszkole_nr17@wp.pl
Formularz kontaktowy