Menu

Ważny komunikat

2020-05-18
SZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
dnia 25.05.2020 r.  odwieszamy czasowe zamknięcie przedszkola.
Zgodnie z wytycznymi, możliwość korzystania z przedszkola jest adresowana do dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej  z opieką w domu.

W związku z tym, na czas od 25 maja będziemy przyjmować zgłoszenia na podstawie dodatkowych dokumentów, które są umieszczone na stronie internetowej przedszkola.

Po zapoznaniu się  z „Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19
w Przedszkolu nr 17 Ciuchcia prosimy o wypełnienie stosownych oświadczeń (zał. nr 2 i zał. nr 3)  i przesłanie ich drogą mailową (a pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu doniesienie oryginałów) lub wrzucenie do skrzynki na listy
do czwartku 21.05.2020 r. do godz.10.00.

             Zapis dziecka jest możliwy tylko zgodnie z w/w procedurą
(rozdz. I , pkt. 6 procedury).
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci prosimy o bezwzględne stosowanie się
do zaleceń z procedur.
Przedszkole będzie czynne od 6.30 do 16.30
                                                               W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 62 591 53 54 lub
                                                                                      mailowy  przedszkole_nr17@wp.plProcedura zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

Załącznik nr 2, załącznik nr 3 

Zapraszamy do kontaktu

Publiczne Przedszkole nr 17
im. Ciuchcia
ul. 3-go Maja 17
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 591 53 54
e-mail: przedszkole_nr17@wp.pl
Formularz kontaktowy