Menu

Opłata za pobyt dziecka

2021-01-18
UWAGA RODZICE!
W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku
Nr XXIX/336/2020, od 01.02.2021 roku będzie naliczana opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.
Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka będzie realizowane od 8:00 do13:00, a koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę,  poza czasem bezpłatnego nauczania i wychowania będzie wynosić 1,00 zł.
Odpłatność będzie naliczana z góry wg wskazanych przez Państwa pełnych godzin pobytu dziecka w placówce.
Deklaracje będą dostępne na stronie internetowej naszego przedszkola oraz w przedszkolu, które prosimy pobrać i oddać do dnia 25.01.2021 roku.
Prosimy również o zapoznanie się ze zmianami w Statucie, które będą obowiązywały od dnia 1 lutego 2021.

W załączniku przesyłam:
- deklarację do pobrania
§ 23 dotyczący odpłatności, który zostanie zaktualizowany w Statucie;
- Uchwałę Rady Miejskiej;

Zapraszamy do kontaktu

Przedszkole nr 17
im. Ciuchcia
ul. 3-go Maja 17
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 591 53 54
e-mail: przedszkole_nr17@wp.pl
Formularz kontaktowy
Ustawienia dostępności