Menu

Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodniczący:

Michał Szkudlarek

Z-ca przewodniczącego: 

Julita Krysztofiak

Skarbnik:  

Monika Ratajczak

Komisja rewizyjna: 

Tomasz Antczak
Tomir Madeyski
Anna Pawlicka-Piotrkowiak 

Nr rachunku Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Raszkowie z oddziałem w Ostrowie Wielkopolskim

77 8430 0009 2002 0022 4679 0001

Zapraszamy do kontaktu

Przedszkole nr 17
im. Ciuchcia
ul. 3-go Maja 17
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 591 53 54
e-mail: przedszkole_nr17@wp.pl
Formularz kontaktowy
Ustawienia dostępności